Sosyal Ağı Az Kullanmak Sınav Sonuçlarını Arttırabilir

35

Birçok ebeveynin ve eğitimcinin şüphelendiğini doğrulayan araştırmalarda, notları ortalamanın altında olan öğrenciler Facebook ve diğer sosyal ağ sitelerine daha az zaman ayırırlarsa sonuçlarını artırabilirler.

Sydney Teknoloji Üniversitesi’nden (UTS) Dr. James Wakefield liderliğindeki çalışma, birinci sınıf üniversite öğrencilerinin Facebook’ta geçirdiği süreyi ve notları üzerindeki etkisini inceledi.

Araştırma, yüksek başarı gösteren öğrencilerin Facebook’taki zaman miktarından etkilenmemesine rağmen, ortalamanın altında öğrencilerin daha büyük Facebook kullanımı ile notlarının önemli ölçüde düşük olduğunu göstermiştir.

Wakefield, “Araştırmamız sosyal ağ platformlarında geçirilen sürenin düşük akademik başarıya sahip bireylerin başarısız olma riskiyle karşı karşıya bıraktığını gösteriyor.”

Çalışmaya katılan öğrenciler günde ortalama iki saat Facebook’ta geçirdiler, ancak bazıları günde sekiz saati aşan sosyal paylaşım sitesinde bulunuyordu.

“Daha düşük başarılı öğrenciler zaten öz düzenleme ve odaklanma sorunu yaşadığı için Facebook’ta harcanan zamanın olumsuz yönde etkilediğini söylüyor.” Wakefield.

Sydney Üniversitesi’nden ortak yazar Dr Jessica Frawley ile yakın zamanda Bilgisayarlar ve Eğitim’de yayınlanan araştırma, eğitimcilerin sosyal ağ kullanımının bir öğrencinin eğitim başarısı üzerindeki etkisini daha iyi anlamalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Araştırma STEM ve işletme dereceleri okuyan üniversite öğrencileri için geçerli olmakla birlikte, sosyal medya kullanan lise öğrencileri için de geçerli olacaktır.

Bir Avustralya üniversitesinde ilk yıl ‘Giriş Muhasebesi’ dersine kayıtlı 500’den fazla öğrenci ortalama 19 yaşla çalışmaya katıldı.

Araştırmacılar, öğrencilerin genel akademik başarılarını tüm çalışmalarında ağırlıklı ortalama notlarını kullanarak değerlendirdiler ve Facebook kullanımları hakkında anket yaptılar.

Ayrıca, muhasebe alanında uzmanlaşmayı planlayıp planlamadıklarının yanı sıra yaşları ve cinsiyetleri gibi başarılarını etkileyebilecek diğer faktörleri de kontrol ettiler.

Wakefield, “Sosyal ağ kullanımı ile ilgili diğer araştırmaların aksine, ortalamanın üzerinde öğrenciler üzerindeki ortalama etkinin; ortalamanın altındaki öğrencilerin üzerindeki etkisini karşılaştırılmasını sağlayabildik.” diyor.

Dikkatinizi Çekebilir;   Ebeveynlerin Eğitime Katılımının Akademik Başarıya Olan Etkisi

“Görünüşe göre, akademik başarısı düşük olan öğrenciler için sosyal paylaşım sitelerinin kullanımını çalışma süresinin yerini alırken, yüksek başarılı öğrenciler ikisini de dengeleyebilir.” diyor.

Wakefield, ortalamanın altında olan öğrencilerin telefonlarındaki bildirimleri kapatmasının ve Facebook’ta harcanan zamanı bırakmamasının veya azaltmasının fayda sağlayacağını söylüyor.

“Telefonunuza bakmadan veya sosyal paylaşım sitelerinde oturum açmadan çalışabileceğiniz bir moda girmeye çalışın.”

Dr. Wakefield ayrıca eğitimcilere ödevler ve öğrenme etkinlikleri hakkında öğrencilerle iletişim kurmak için sosyal ağ sitelerini kullanmaktan kaçınmalarını önermektedir.

“Bazı eğitimciler, Facebook gibi siteleri katılım, öğrenme ve grup ödevleri için bir araç olarak kullanıyor.” diyor Dr Wakefield.

“Ancak araştırmamız, eğitimcilerin Facebook’u öğrencilerle daha genel iletişim kurmak yerine yalnızca belirli bir amaç için kullanmaları gerektiğini gösteriyor.”

Bununla birlikte, öğrenciler Facebook’u öncelikle eğitim amaçlı kullansalar bile, düşük performans gösteren öğrenciler için hala sorun teşkil eder.